Climatronic

  Este reprezentat de o instalaţie automată de climatizare a habitaclului.
  Instalaţia, comandată electronic produce şi menţine temperatura dorită în interior. Sistemul controlează temperatura aerului evacuat, cantitatea şi distribuţia acestuia precum şi intensitatea radiaţiei solare. Temperatura setată este menţinută constant, fiind monitorizaţi, în acest scop, o serie de parametri, cum ar fi: turaţia ventilatorului, debitul şi distribuţia aerului etc.
  Sistemul de climatizare: este compus dintr-un compresor care pune sub presiune agentul de răcire. Acesta este încalzit şi fluidizat apoi răcit din nou. Agentul de răcire ajunge apoi în vaporizator unde se răceşte puternic fiind din nou în stare gazoasă. Ajuns în schimbătorul de căldură el poate răci aerul din habitaclu. Acţionarea compresorului e realizată de motorul vehiculului, de aceea consumul de combustibil va creşte la utilizarea lui.