Dovada proprietaţii asupra vehiculului

Contractul de vânzare-cumpărare vehicul :
    - este documentul prin care cele doua parti, vanzatorul si cumparatorul se inteleg ca vanzatorul sa instraineze dreptul proprietate asupra vehiculul iar cumparatorul sa-l primeasca in schimbul unei sume de bani.
Exemple de contracte:     Contract de vanzare-cumparare - Ambarcatiuni (personalizat)       Contract de vanzare-cumparare - Autovehicule (personalizat)       Contract de vanzare-cumparare - Autovehicule
Factura pentru vehicul :
    - este actul prin care se face dovada ca intre vanzator si cumparator a avut loc transferul de proprietate asupra vehiculului, descriind caracteristicile sale (marca, tipul, serie sasiu, etc) cumparatorul achitand bunul in functie de intelegerea pe care a avut-o cu vanzatorul (plata pe loc, prin banca, in rate).

Act de donaţie vehicul :
    - este un act prin care o persoana instraineaza cu titlu gratuit vehiculul său si o alta persoana care accepta devenind astfel noul proprietar

Actul de moştenire vehicul :
    - reprezinta transmiterea vehiculului de catre o persoana fizica decedata catre una sau mai multe persoane aflate in viata si in relatie de rudenie cu cea decedata (mostenitori).

Hotărâre judecătorească :
    - este actul final al judecăţii şi reprezintă actul de dispoziţie al instanţei de judecată cu privire la cel caruia i s-a atribuit in proprietate vehiculul

Proces verbal de adjudecare licitaţie :
    - este actul care dovedeste dreptul ca vehiculul să poată intra în proprietatea unei persoane care după ce a plătit contravaloarea de adjudecare primeste bunul în baza unui proces verbal de predare primire.


Info:

    La instrainarea unui mijloc de transport, inmatriculat, proprietarul acestuia va transmite cumparatorului (dobanditorului) cartea de identitate a vehiculului, certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitate taxele aferente, ca anexa la actul de vanzare cumparare, inclusiv certificatul de inmatriculare al autoturismului.