Info:

    Orice persoana care dobandeste/vinde/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire le mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul /sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.