SERVICII DE INMATRICULARE A VEHICULELOR SI ALTE ACTE AUTO (contact)

 1. Inmatricularea permanenta a unui vehicul nou indigen;

  DOCUMENTE NECESARE :

  1. Cererea tip a solicitantului – Nota - in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat vehiculul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia;
  3. Actul de identitate al solicitantului, (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) în original şi copie;
  5. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R., avand folie de securizare (original şi în copie );
  6. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate
  7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  9. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara, dupa caz;
  10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  11. Procura notariala, pentru imputernicit daca este cazul.

  IMPORTANT !

  • Documentele originale prevăzute la pct. 3), 4) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.
  • Documentele de inmatriculare vor fi depuse la ghiseele de inmatriculare auto, personal de proprietarul vehiculului sau de un imputernicit al acestuia prin procura speciala notariala, in cazul persoanelor fizice, sau de catre un delegat autorizat in cazul persoanelor juridice.
  • În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Inmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în faţa autorităţii străine la radiere.
  • Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
  • Taxa de inmatriculare permanenta sau temporara a vehiculelor se achita la Consiliul Local pe raza caruia isi are domiciliul / sediul proprietarul sau la orice caserie a unei agentii fiscale, care aceasta difera in functie de masa totala autorizata:
   1. autovehicule si remorci cu masa totala autorizata de pana la 750 kg inclusive = 26 RON;
   2. autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg inclusive = 52 RON;
   3. autovehicule si remorci cu masa totala maxima mai mare de 3.500 kg = 104 RON;
   Taxa certificatului de inmatriculare auto, se achita orice agentie CEC sau sucursala BCR in suma de 37 RON.
  • Fac exceptie de la plata taxei de poluare autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare EURO4 a caror capacitate cilindrica (cilindree) nu depaseste 2000 cmc si autovehiculele care fac parte din categoria N1 cu norma de poluare EURO4; ( Definirea categoriilor si tipurilor de autovehicule le gasiti......................)
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 2. Inmatricularea permanenta a unui vehicul nou importat din U.E. ;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului, (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul (copie).
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (contract vanzare-cumparare, factura, etc.), (original şi copie) si traduceri legalizate ale acestora;
  5. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine (original, copie) şi traduceri legalizate ale acestora;
  6. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. avand folie de securizare (original şi copie)
  7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate ;
  8. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  9. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  10. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara, dupa caz
  11. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  12. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 3. Inmatricularea permanenta a unui vehicul nou importat din tarile care nu provin din U.E.;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului, (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, (copii).
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului(contract vanzare-cumparare, factura, etc.), (original şi copie )si traduceri legalizate ale acestora;
  5. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine (original, copie) şi traduceri legalizate ale acestora;
  6. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv – (original sau copie legalizată a acesteia);
  7. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cartonasul cu verificarea tehnica;
  8. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  9. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  11. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara dupa caz;
  12. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  13. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 4. Inmatricularea permanenta a unui vehicul uzat importat din U.E.;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, (copie).
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) (original şi copie) si traduceri legalizate ale acestora;
  5. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine (original si copie) şi traduceri legalizate ale acestora;
  6. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R.,cartonasul cu verificarea tehnica.
  7. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara;
  8. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  9. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  11. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  12. Plăcile cu nr. de înmatriculare emise de autoritatile străine;
  13. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  IMPORTANT !

  In cazul in care plăcile cu numerele de înmatriculare emise de autoritatile străine, lipsesc, este necesara o declaratie notariala cu privire la imprejurarile in care au fost pierdute sau in functie de caz.
 5. Inmatricularea permanenta a unui vehicul uzat importat din tarile care nu provin din U.E.;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, (copie).
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) (original şi copie) si traduceri legalizate ale acestora;
  5. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar, în original sau copie legalizată a acesteia;
  6. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine (original si copie) şi traduceri legalizate ale acestora;
  7. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R.,cartonasul cu verificarea tehnica valabila.
  8. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara;
  9. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  10. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  11. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  12. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
  13. Plăcile cu nr. de înmatriculare emise de autoritatile străine;
  14. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 6. Transcrierea (Vanzare - cumparare, mostenire) unui vehicul uzat;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia;
  3. Actul de identitate al solicitantului, (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul (copie);
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului(contract vanzare-cumparare, factura, etc.) original şi copie;
  5. Certificatul de atestare fiscala pentru (persoane fizice/persoane juridice) privind impozitele si taxele locale – eliberat de catre consiliul local, prin agentiile fiscale abilitate, in termenul de valabilitate al acestuia, emis in vederea vanzarii;
  6. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  7. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R.;
  8. Inspecţia tehnica periodica – verificarea tehnica fiind in termenul de valabilitate;
  9. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  11. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare – daca se doreste schimbarea acestora;
  12. Placutele cu numar de inmatriculare - daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar;
  13. Certificatul de inmatriculare al fostului proprietar - in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
  14. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  IMPORTANT !

  In cazul transcrierii unui vehicul folosit, regula este ca, numarul de inmatriculare sa ramana pe vehicul. In caz contrar, se va percepe tarif de atribuire numar preferential.
 7. Inmatricularea temporara a unui vehicul nou importat sau destinat exportului;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie.
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) original şi copie, traduceri legalizate ale acestora;
  5. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine in original, copie şi traduceri legalizate ale acestora;
  6. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie legalizată a acesteia;
  7. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R. – in termenul de valabilitate;
  8. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara;
  9. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  10. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale ;
  11. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  12. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare – daca se doreste schimbarea acestora;
  13. Plăcile cu nr. de înmatriculare emise de autoritatile străine;
  14. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 8. Inmatricularea temporara a unui vehicul uzat;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului – in cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul, in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;
  2. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane se va depune si fisa de inmatruculare completata cu datele si semnatura acesteia.
  3. Actul de identitate al solicitantului ( original şi copie). În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia dupa certificatul de inregistrare a societatii; In situatia in care, in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate, sau dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie.
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) original şi copie traduceri legalizate ale acestora;
  5. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine in original, copie şi traduceri legalizate ale acestora;
  6. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie legalizată a acesteia;
  7. Cartea de identitate a vehiculului, eliberarata de catre R.A.R. (original şi copie) si Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R.,
  8. Inspecţia tehnica periodica – verificarea tehnica fiind in termenul de valabilitate
  9. Dovada plăţii taxei de poluare pentru vehicule, stabilită potrivit legii si decizia de calcul a acesteia, eliberata de administratia financiara dupa caz;
  10. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  11. Dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  12. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  13. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
  14. Plăcile cu nr. de înmatriculare emise de autoritatile străine;
  15. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 9. Autorizarea circulaţiei provizorii a vehiculului;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie). În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vanzare-cumparare, factura, etc.) original şi copie;
  4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile străine in original şi in copie xerox;
  5. Dovada efectuării formalităţilor vamale (original si copie )– in cazul vehiculelor de provenienta straina, aduse din afara tarilor membre U.E.;
  6. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru eventuale prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, fiind in termenul de valabilitate;
  7. Dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulatiei, stabilită potrivit legii, de catre consiliile locale;
  8. Dovada plăţii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie;
  9. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat - completată cu datele si semnatura proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, aceasta dovedind faptul ca proprietarul a declarat autoturismul, in original si copie xerox a acesteia.
  10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
  11. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.


  IMPORTANT !

  Vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie in conditiile aratate mai sus, i se pot atribui succesiv, in aceleasi conditii mai multe autorizatii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90de zile. In acest caz pe langa documentele prevazute mai sus, solicitantul va prezenta in copie urmatoarele documente:

      NOTA*

    Taxele aferente inmatricularii provizorii:
  • Taxe de inmatriculare provizorie a autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar = 7 RON
  • Taxa de (talon) autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate = 13 RON
  • Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor = 296 RON
  • Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competenta in a carei raza proprietarii sau detinatorii isi au domiciliul ori resedinta.
  • Autovehiculele si remorcile pot circula pana la inmatriculare cu numar de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
 10. Radiere in cazul exportului;

  RADIEREA DIN CIRCULATIE

      Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
  1. retragerea definitivă din circulaţie, cu dovada depozitării intr-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţii legale;
  2. la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea;
  3. la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
  4. in baza unei hotarari a instantei de judecata, conform legii;
  5. furtul vehiculului;
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  ATENTIE!:

      Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta circulatiei.
      Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


  Radiere in cazul exportului

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actele de identitate ale solicitantilor (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale si certificatul de atestare fiscala;
  4. Document care atesta exportul vehiculului - (document vamal romanesc de export, document strain vamal de import, document de inmatriculare in strainatate sau alte inscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul ori inmatricularea in strainatate, contract de vanzare – cumparare);
  5. Certificatul de inmatriculare – in original (in cazul in care este pierdut/furat, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
  6. Cartea de identitate a vehiculului, în original;
  7. Placutele cu numar de inmatriculare – (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
  8. Trei (3) exemplare ale certificatului de radiere completate;
 11. Radiere in cazul dezmembrarii vehiculului;

  RADIEREA DIN CIRCULATIE

      Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
  1. retragerea definitivă din circulaţie, cu dovada depozitării intr-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţii legale;
  2. la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea;
  3. la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
  4. in baza unei hotarari a instantei de judecata, conform legii;
  5. furtul vehiculului;
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  ATENTIE!:

      Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta circulatiei.
      Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


  Radiere in cazul dezmembrarii vehiculului

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actele de identitate ale solicitantilor (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale si certificatul de atestare fiscala;
  4. Document care atesta dezmembrarea vehiculului - de catre o unitate de dezmembrare a vehiculelor autorizata;
  5. Certificatul de inmatriculare – in original (in cazul in care este pierdut/furat, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
  6. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  7. Placutele cu numar de inmatriculare – (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
  8. Trei (3) exemplare ale certificatului de radiere completate;
 12. Radiere in cazul furtului;

  RADIEREA DIN CIRCULATIE

      Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
  1. retragerea definitivă din circulaţie, cu dovada depozitării intr-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţii legale;
  2. la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea;
  3. la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
  4. in baza unei hotarari a instantei de judecata, conform legii;
  5. furtul vehiculului;
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  ATENTIE!:

      Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta circulatiei.
      Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


  Radiere in cazul furtului

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale si certificatul de atestare fiscala;
  4. Document emis de politie care atesta furtul vehiculului in tara sau strainatate;
  5. Certificatul de inmatriculare – in original (in cazul in care este pierdut/furat, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
  6. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  7. Placutele cu numar de inmatriculare – (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
  8. Trei (3) exemplare ale certificatului de radiere completate;
 13. Radiere ca urmare a unei hotarari judecatoresti

  RADIEREA DIN CIRCULATIE

      Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
  1. retragerea definitivă din circulaţie, cu dovada depozitării intr-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţii legale;
  2. la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea;
  3. la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
  4. in baza unei hotarari a instantei de judecata, conform legii;
  5. furtul vehiculului;
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  ATENTIE!:

      Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta circulatiei.
      Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


  Radiere ca urmare a unei hotarari judecatoresti

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale si certificatul de atestare fiscala;
  4. Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul sau atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat;
  5. Certificatul de inmatriculare – in original (in cazul in care este pierdut/furat, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
  6. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  7. Placutele cu numar de inmatriculare – (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
  8. Trei (3) exemplare ale certificatului de radiere completate;
 14. Radiere la cererea proprietarului;

  RADIEREA DIN CIRCULATIE

      Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
  1. retragerea definitivă din circulaţie, cu dovada depozitării intr-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţii legale;
  2. la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea;
  3. la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;
  4. in baza unei hotarari a instantei de judecata, conform legii;
  5. furtul vehiculului;
  PRECIZARI:

  Documentele se eliberează:

  • pentru persoane fizice (personal sau împuternicitului prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
  • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.

  ATENTIE!:

      Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta circulatiei.
      Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.


  Radiere la cererea proprietarului

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale sau certificatul de atestare fiscala;
  4. Documentul care atesta detinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv – original si copie;
  5. Certificatul de inmatriculare – in original (in cazul in care este pierdut/furat, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
  6. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  7. Placutele cu numar de inmatriculare – (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
  8. Trei (3) exemplare ale certificatului de radiere completate;
 15. Preschimbarea certificatului de inmatriculare model vechi;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al solicitantului (original şi copie); În situaţia persoanelor juridice copia dupa certificatul de inregistrare a societatii;
  3. Fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat – cu viza organului financiar competent al autoritatii administratiei publice locale;
  4. Certificatul de inmatriculare – in original (modelul vechi);
  5. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  6. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
  7. Placutele vechi cu numarul de inmatriculare;
  8. Dovada de plata a contravalorii noilor placute de inmatriculare;
  9. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 16. Eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare ca urmare a pierderii/furtului;

  Info
      In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al proprietarului (original şi copie) sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz;
  3. Declaraţia tip de pierdere sau adeverinţa de la poliţie cu privire la furtul documentului;
  4. Certificatul de inmatriculare – in original;
  5. Cartea de identitate a vehiculului – in original;
  6. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
  7. Poliţa de asigurare obligatorie, copie xerox.
  8. Inspecţia tehnică periodică – in cazul in care se cunoaste faptul ca itp-ul este expirat.
  9. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 17. Eliberarea unui certificat de inmatriculare in urma modificarii unor date despre proprietar sau vehicul;

  Info
      Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat conform legii să solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al proprietarului sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz;
  3. Fişa de înmatriculare cu viza agenţiei fiscale, numai în cazul schimbării domiciliului, sediului sau a motorului;
  4. Cartea de identitate a vehiculului;
  5. Certificatul de înmatriculare vechicul;
  6. Contravaloarea certificatului de înmatriculare;
  7. Poliţa de asigurare obligatorie(copie);
  8. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.
 18. Eliberarea unui certificat de inmatriculare la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare;

  DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea tip a solicitantului;
  2. Actul de identitate al proprietarului sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz;
  3. Cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
  4. Certificatul de înmatriculare vechicul;
  5. Contravaloarea certificatului de înmatriculare;
  6. Poliţa de asigurare obligatorie(copie);
  7. Dovada de plata a contravalorii noilor placute de inmatriculare;
  8. Placutele vechi cu numar de inmatriculare;
  9. Documentele se primesc sau se eliberează:

   • pentru persoane fizice (personal sau împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
   • pentru persoane juridice – delegaţie / imputernicire + act de identitate delegat.