Asigurare - DE FRONTIERA

Consultanta asigurari-online

      Asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de răspundere civilă pentru autovehiculele care aparţin altui stat şi care pătrund pe teritoriul României fără a avea o asigurare RCA valabilă sau a căror asigurare expiră pe perioada şederii în România.

«Societati de asigurare» «Fa-ti asigurare auto!»

NORME privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor

ART. 1
   (2) Conducătorul auto al unui autovehicul aparţinând altui stat, cu excepţia aceluia care deţine o Carte Verde valabilă, emisă sub autoritatea unui birou naţional competent, şi cu excepţia conducătorului auto a cărui asigurare de răspundere civilă pe teritoriul statului membru de reşedinţă este garantată de biroul naţional al acelui stat, are obligaţia de a încheia un contract de asigurare de frontieră. După intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehiculele care au locul obişnuit de staţionare într-un stat din Spaţiul Economic European, inclusiv Elveţia, eliberarea asigurării de frontieră nu mai este necesară.
ART. 3
   (1) Asigurarea de frontieră se încheie la data intrării autovehiculului pe teritoriul României sau cel târziu la data expirării asigurării de răspundere civilă, pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru autovehiculele care staţionează în mod obişnuit în alte state decât cele membre ale Sistemului Carte Verde, asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile.
   (2) Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de acoperire şi pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.
ART. 5
   (1) Certificatele de asigurare de frontieră se emit:
         a) până la intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehicule care nu staţionează în mod obişnuit în statul nostru, cu valabilitate numai pentru teritoriul României;
         b) după intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul altor state, exceptând statele din Spaţiul Economic European şi Elveţia, în conformitate cu prevederile art. 1.
   (3) Primele de asigurare se plătesc în euro sau în lei, echivalent al sumei exprimate în euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii asigurării de frontieră.
   (4) Pentru asigurările unde solicitarea are o durată mai mare de o lună, prima de asigurare se calculează prin multiplicarea tarifelor de prime cu numărul de luni.
ART. 6
   (1) Conducătorul auto al autovehiculului a cărui utilizare pe teritoriul României este condiţionată de asigurarea RCA la frontieră are obligaţia să prezinte certificatul de asigurare de frontieră pentru întreaga durată de deplasare a autovehiculului pe teritoriul României, după ce a expirat valabilitatea Cărţii Verzi, până la ieşirea de pe teritoriul României.
   (2) Conducătorii autovehiculelor care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a încheia asigurarea de frontieră vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.
ART. 7
   Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societăţile de asigurare se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.